ราคาบริการ

ลงประกาศหนังสือพิมพ์

รายละเอียด ราคา (บาท) / ต่อหน่วย
เติมเครดิตโฆษณา 1-4 เครดิต 70 บาท
เติมเครดิตโฆษณา 5-9 เครดิต 60 บาท
เติมเครดิตโฆษณาตั้งแต่ 10 เครดิต ขึ้นไป 50 บาท
รายละเอียด จำนวนเครดิตที่ใช้
ลงโฆษณา / ประกาศทั่วไป (ออนไลน์) 1 เครดิต
หนังสือพิมพ์ฉบับเล่มจริง *รวมค่าจัดส่งแบบลงทะเบียนแล้ว 7 เครดิต
กรณีต้องการให้จัดส่งเป็น EMS เพิ่ม 1 เครดิต

กรณีประกาศอื่นๆ หรือลงโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าและบริการ กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

บริการจดทะเบียนบริษัท พาณิชย์ มูลค่าเพิ่ม

รายละเอียด อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการทั่วประเทศ
ค่าบริการยื่นจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ทางออนไลน์ รวมขอรหัสยื่น E-Fiiling กรมพัฒนฯ และ กรมสรรพากร
12,000
ค่าบริการยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ทางออนไลน์ 1,500
บริการด้านจัดเก็บเอกสาร
ชื่อผู้ให้บริการ บริษัท ธีรล่ำซำ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-64068-45-8
ที่อยู่ 4069 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
alternative